Vamos 1 - versjon 2

Velkommen til Vamos 1!

133632134

Vamos 1 er et læreverk for fremmedspråk spansk II på vg1. Vi håper at dette nettstedet sammen med læreboken vil gi deg variasjon og motivasjon til å lære deg spansk. Til hvert kapittel i boken vil du blant annet finne disse ressursene:

 • Interaktive språkøvinger, både grammatikk og ordforrådsøvinger
 • Teoretisk grammatikk til det som gjennomgås i hvert kapittel
 • Lenkesamling med aktuelle lenker knyttet til innholdet i hvert kapittel
 • Lydfiler til alle tekstene i læreboken
 • Lytteøvelser til hvert kapittel

På lærerens sider finnes fasiter til oppgavene i boken, fasit til lytteøvelsene, forslag til undervisningsopplegg for hvert kapittel, forslag til årsplan, forslag til prøver, sanger, bilder og tilleggsmateriale.

Merkedager: Juli

 | 
 • jul 05 5 de julio

  Día Nacional de Venezuela

 • jul 06 6 de julio

  La pintora mexicana Frida Kahlo nació en 1907La pintora mexicana Frida Kahlo nació en 1907

 • jul 07 7 de julio

  San Fermín (Pamplona)

 • jul 18 18 de julio

  Inicio de la Guerra Civil Española en 1936

 • jul 20 20 de julio

  Día Nacional de Colombia

 • jul 24 24 de julio

  El libertador de América, Simón Bolívar, nació en 1783.

 • jul 26 26 de julio

  Asalto al Cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953

 • jul 28 28 de julio

  Día Nacional de Perú

Lenker

Cervantesinstituttet er en verdensomspennende organisasjon opprettet i 1991. Formålet er å promotere spansk språk og kultur. Instituttet er oppkalt etter Miguel de Cervantes, forfatteren av Don Quijote.
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at alle barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap.
Interaktiv ordbok på nett
Cappelen Damm