Vamos 1 - versjon 2

Capítulo 1: Hablamos español

1.åpning

I kapittel 1 møter du fire ungdommer fra ulike deler av den spansktalende verden. Javier er musiker og bor i Barcelona. Eva er fra Norge men bor i Sevilla der hun studerer spansk. Clara er fra La Habana, hovedstaden på Cuba. Marcelo er fra Valparaíso i Chile men bor dette året i Bergen. Disse fire ungdommene vil du følge gjennom hele Vamos 1.

Etter å ha lest tekstene i kapittel 1 skal du kunne presentere deg, spørre om og gi personopplysninger og snakke om interessene dine. Vi skal også repetere en del grammatikk:

  • Uttaleregler
  • Regelrette verb i presens
  • Verbene ser, estar, tener og llamarse
  • Spørreord
  • Tallord 0 – 100
  • preposisjoner

Lykke til!

Cappelen Damm