Vamos 1 - versjon 2

Capítulo 3: Clara en La Habana

kap 3 ny åpning

Kapittel 3 handler om Clara og familien hennes. Clara bor i La Habana på Cuba og har en stor familie. I kapittel 3 lærer du mange nyttige ord som du trenger for å kunne presentere familien din. Du lærer å beskrive mennesker, å snakke om familie og å sammenlikne egenskaper. I teksten Cuba y La Habana lærer du litt om byen La Habana og om landet Cuba.

 Grammatikktema for kapittel 3 er:

  • adjektiv
  • gradbøying av adjektiv
  • refleksive verb
  • eiendomsord

 

 

Cappelen Damm