Vamos 1 - versjon 2

Capítulo 6: Vamos a comer

6.paella,åpning

Kapittel 6 handler om mat. Eva er på restaurant sammen med venninnen Elena, de studerer menyen og bestemmer seg for hva de vil spise. I teksten Comer en España lærer du om spanske spisevaner. Disse er kanskje litt annerledes enn norske?

I kapittel 6 lærer du mange nyttige ord om mat slik at du er i stand til å forstå en spansk meny og kunne bestille på restaurant.

Grammatikk i kapittel 6 er:

  • verbene tener que, poder, preferir og recomendar
  • verbene gustar og encantar
  • verb med vokalskifte: decir, pedir, seguir og servir
  • estar + gerundium
Cappelen Damm