Vamos 1 - versjon 2

Capítulo 10: Fiestas

10.oruro,åpning

Kapittel 10 handler om ulike fester i den spansktalende verden. Du møter både Marcelo og Eva som forteller om hvordan det er å feire jul i et annet land. I teksten La Navidad de Marcelo sammenligner Marcelo julefeiringen i Norge dette året med fjorårets julefeiring i Chile. Noe er likt, men mye er ganske annerledes enn Marcelo er vant til. I tekstene La Navidad de Eva og Navidad en España lærer du om hvordan julefeiringen i Spania foregår. Du vil lære å sammenlikne tradisjoner i Norge og den spansktalende verden.

I dette kapitlet presenteres også en del andre fester: Las Fallas, El carnaval de Oruro, El Día de Muertos og La Fiesta de San Fermín. Festene er en viktig del av livet i den spansktalende verden.

Grammatikktema for kapittel 10 er:

  • forskjeller mellom indefinido og presens perfektum
  • ubestemte mengdeord
Cappelen Damm