Vamos 1 - versjon 2

Capítulo 11: España

kap 11,åpning

I kapittel 11 får du bredere kunnskap om Spania. Du lærer om spansk geografi, kultur, språk og samfunnsforhold. Gjennom de tre tekstene: España, Los españoles og Viaja a España vil du få trening i å lese og forstå sakprosatekster.

Grammtikktemaer for kapittel 11 er:

  • Imperativ
  • Bindeord
  • Adverb

 

Cappelen Damm