Vamos 1 - versjon 2

Capítulo 16: La gente y su cultura

kap 16: åpning

Kapittel 16 handler om spansk og latinamerikansk kultur. Den spansktalende verden er et stort område både geografisk og kulturelt og her får du smakebiter fra dette mangfoldet. Kapittel 16 er rikt illustrert og flere av oppgavene er knyttet til bildene i kapitlet. Du kan også lese en tekst om fire ulike musikkstiler; flamenco, salsa, tango og andinsk musikk. Etter å ha jobbet med kapittel 16 skal du være i stand til å lese og forstå sakprosatekster og å uttrykke meninger og synspunkter. Du skal også kunne si noe om kulturmangfoldet i Spania og Latin-Amerika.

Grammatikktema for kapittel 16 er bindeord.

Cappelen Damm